Secretaría Uvigo

Bolsas de Formación das Unidades e Áreas 2020/2021

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Unidades e Áreas
Data inicio solicitudes03/11/2020
Data fin solicitudes16/11/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6847
Descripción

Obxecto:

Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Nº de bolsas: 27

Duración: 8 meses e medio, iniciándose non antes do 16 de outubro de 2020 e finalizando o 30 de xuño de 2021.

Contía:

A contía bruta será como máximo:

 • Bolsas-15: 15 horas semanais: 360 €/mes
 • Bolsas-10: 10 horas semanais: 240 €/mes

 

Requisitos
 • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente permanente en España a 31 de decembro de 2019 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
 • Estar matriculado no curso 2020/2021 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no Anexo II, no campus no que se opta á bolsa. Para estes efectos terase os prazos establecidos pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico..
 • Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao nos que se Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico.
 • Cumprir os requisitos específicos sinalados no Anexo. Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico.
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a
Documentacion

Solicitude:

As persoas solicitantes deberán cumprimentar o formulario online, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, achegando unicamente o arquivo coa solicitude

Presentación solicitudes: dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 17 de xullo ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Documentación:

Deberán subir ao formulario online a seguinte documentación en formato pdf. (Non hai que subir a documenctación á Sede electrónica)

 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
 • Cursos relacionados co perfil formativo
 • Currículo
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observacións

As persoas solicitantes establecerán unha orde de prioridade que será vinculante

Tipos de bolsas:

CAMPUS DE OURENSE:

Vicerreitoría do Campus

Actividades culturais e deportivas (redes sociais) – 2 bolsas-15

Oficina de Medio Ambiente

Medio Ambiente e natureza – 1 bolsas-15

Área de Responsabilidade Social e Cooperación

Responsabilidade Social e igualdade – 1 bolsas-10

CAMPUS DE PONTEVEDRA:

Vicerreitoría do Campus

Actividades Culturais e Deportivas (redes sociais) – 1 bolsas-15

Sala de exposicións – 2 bolsas-15

Oficina de Medio Ambiente

Medio Ambiente e natureza – 1 bolsas-15

Vicerreitoría de Comunicación e Relacions Institucionais - Vigo

Comunicación institucional Redes Sociais – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)

Vicerreitoría de Comunicación e Relacions Institucionais - Vigo

Comunicación institucional Imaxe – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)

Área de benestar, saude e deporte – Vigo

Actividades Deportivas e Saudables (Redes Sociais) – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)

CAMPUS DE VIGO:

Área de benestar, saude e deporte

Actividades Culturais e Deportivas (Internacionalización) – 1 bolsas-15

Oficina de Medio Ambiente

Medio Ambiente (medio ambiente e natureza) – 2 bolsas-15

Medio Ambiente (enerxías sustentables e eficiencia enerxética) – 1 bolsas-15

Medio Ambiente (recuperación de aparellos eléctricos e electrónicos) – 1 bolsas-15

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Prevención de Riscos Laborais –3.bolsas-15

Área de Normalización Lingüística

Normalización Lingüística – 3 bolsas-15

Área de Igualdade

Igualdade – 1 bolsas-15

Vicerreitoría de Comunicación e Relacions Institucionais

Comunicación institucional web – 1 bolsas-15

Oficina de Relacións Internacionais

Programas de intercambio internacional – 2 bolsas-15

Área de Responsabilidade Social e Cooperación

Responsabilidade Social – 1 bolsas-10

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

08/09/2020 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 15 de setembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

01/10/2020 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 16 de outubro ás 23:59 h (hora peninsular española).

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

22/10/2020 Resolución reitoral de concesión definitiva

Observacións
 1. O alumnado con bolsa concedida deberá enviar a bolsasformación@uvigo.es no prazo de 2 días contados a partir da publicación desta resolución os seguintes modelos cubertos a efectos da alta na Seguridade Social:
  • Impreso 145
  • Impreso TA-2
Documentos da fase da convocatoria:

02/11/2020 Resolución reitoral pola que se abre un novo prazo de presentación de solicitudes

Observacións

As persoas solicitantes deberán encher o formulario online no seguinte enlace
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6847descargalo e
presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

Solicitudes ata ata o 16 de novembro de 2020 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Documentos da fase da convocatoria:

27/11/2020 Listaxe provisiora de solicitudes admitidas e excluídas nas prazas vacantes

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 4 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

15/12/2020 Listaxe provisiora de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda nas prazas vacantes

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 22 de decembro ás 23:59 h (hora peninsular española).

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

11/01/2021 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda nas prazas vacantes

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás