Secretaría Uvigo

CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL FONDO 2019

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoAS 2019
Data inicio solicitudes02/06/2020
Data fin solicitudes01/07/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/
Descripción

Resolución reitoral do 29 de maio de 2020 pola que se convocan axudas do fondo social 2019.

Requisitos

Os establecidos na convocatoria. 

Documentacion

A requerida na convocatoria.

Observacións

Lémbrase ás persoas participantes que segundo a presente convocatoria:

O prazo de presentación de solicitudes será 2 de xuño ata o 1 de xullo de 2020.

  • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado -Anexo I - que está dispoñible na sede electrónica da Universidade de Vigo, https://sede.uvigo.gal.- Procedementos e trámites-PAS/PDI-SRSS Acción Social-
  • Todas as solicitudes deberán ir acompañadas da documentación xustificativa para cada tipo de axuda, e ademais o Anexo II (Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar) debidamente asinado.
  • Con motivo da implantación da sede electrónica e a presentación telemática das solicitudes, excepcionalmente para esta convocatoria, será necesario achegar toda a documentación relativa á acreditación da unidade familiar indicada na convocatoria e demáis documentación aínda que a presentásemos en anteriores convocatorias. A súa presentación permitirá o seu arquivo en soporte electrónico e a consecuente incorporación ao expediente electrónico de acción social.
  • Gastos ocasionados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.
  • Certificado de convivencia a 31 de decembro de 2018.
  • Certificado de estudos do curso 2018/2019.
  • Facturas correspondentes a tratamentos recibidos no ano 2018 e ter a súa data de emisión no mesmo ano 2018.
Prazo para resolver6 meses a contar desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes.
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986813578
Correo electrónico: consultanomina@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/xestions-economicas-laborais/axudas
: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pdi/xestions-laborais-formativas-economicas/axudas

21/09/2020 Resolución provisional de solicitudes admitidas e excluidas

Observacións

O prazo de presentación de alegacións remata o 6 de outubro de 2020.

A través da Secretaría Virtual da Universidade de Vigo os participantes na convocatoria terán acceso a súa solicitude.

A corrección de erros ou emendas deberá presentarse na Sede Electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, achegando a documentación xustificativa.

Documentos da fase da convocatoria:

27/11/2020 Resolución pola que se resolve a convocatoria correspondente as axudas do fondo social 2019.

Descrición

A través da Secretaría Virtual da Universidade de Vigo os participantes na convocatoria terán acceso a súa solicitude, PDF 2018.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás