Secretaría Uvigo

AXUDAS URXENTES E EXCEPCIONAIS COVID-19

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 BCOVID
Data inicio solicitudes28/05/2020
Data fin solicitudes19/06/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6074
Descripción

O obxecto das axudas é atender as necesidades do alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos universitarios oficiais de Grao, Máster e Doutoramento, afectado pola consecuencias económicas da declaración do estado de alarma que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

 

Requisitos

Pode solicitar axuda o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 1. Estar matriculado/a en titulacións de Grao, Máster e Doutoramento da Universidade de Vigo no momento da declaración do estado de alarma.
 2. Atoparse algún membro da unidade familiar nalgunha das seguintes situacións:
  • Estar en situación de desemprego ou de Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) como consecuencia directa do COVID-19.
  • Ser traballador/a por conta allea e ter reducido a xornada laboral por coidados como consecuencia directa do COVID-19.
  • Ser traballador/a por conta propia e ter concedida a prestación extraordinaria por cese de actividade.
  • Ser traballador/a do fogar e ter concedido o subsidio extraordinario por falta de actividade.
Documentacion
 • Se a situación descrita no punto 2.b) afecta a irmán/irmá do solicitante maior de 25 anos, e ascendentes ou proxenitores separados legalmente que conviven coa persoa solicitante: Certificado de empadroamento conxunto relativo ás persoas empadroadas na vivenda no momento da presentación da solicitude e nos 6 meses anteriores.
 • ERTE: certificado expedido pola entidade xestora da prestación, na que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios de desemprego.
 • Redución xornada laboral: copia do contrato de traballo ou anexo no que figure tal circunstancia e a nómina que conteña o concepto de redución correspondente ao primeiro trimestre do ano e ao mes en que se teña producido a diminución nos ingresos.
 • Traballadores por conta propia: certificado expedido pola entidade xestora da prestación na que figure a contía mensual percibida.
 • Traballador/a do fogar: certificado expedido pola entidade xestora da prestación na que figure a contía mensual percibida.

Se por calquera motivo non pode obter a documentación que se lle esixe deberá presentar unha declaración responsable xustificando os motivos que lle impiden obter a documentación.

Observacións

Instruccións para presentar a solicitude:

 1. cubre o formulario de solicitude en  https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6074   e sube a documentación que acredite a túa situación. 
 2. descarga o formulario e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER).
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 36 11
Teléfono: 986 81 36 12
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

30/06/2020_Listaxe provisoria de axudas admitidas e excluidas

Descrición

O prazo de presentación de alegacións remata o 14 de xullo a través do formulario.

Documentos da fase da convocatoria:

17/07/2020_Listaxe provisoria de axudas concedidas e denegadas

Descrición

O prazo de presentación de alegacións remata o 31 de xullo a través do formulario.

Observacións

Os alumnos que non teñan conta bancaria no expediente poden adxuntala neste formulario.

Documentos da fase da convocatoria:

03/08/2020_Listaxe definitiva de axudas concedidas e denegadas

Descrición

O pagamento da bolsa efectuarase mediante transferencia á conta bancaria que debe notificar a través do seguinte enlace

 

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás