Secretaría Uvigo

Axudas ao estudo UVIGO 2019/2020

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 BPUVIGO
Data inicio solicitudes21/05/2020
Data fin solicitudes19/06/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttp://secretaria.uvigo.gal/
Requisitos

Atoparse nalgunha das seguintes situacións:

MODALIDADE A: Non cumprir os requisitos académicos e/ou económicos da bolsa do MEFP.

MODALIDADE B COMPLEMENTARIA MEFP: Ter concedida no curso 2019/2020 a bolsa xeral do MEFP e estar nalgunha destas situacións:

 • estar matriculado/a de materias en segunda matrícula e /ou recoñecementos.
 • ter concedido exclusivamente o importe de prezos públicos por non acadar a nota media esixida para obter o resto das contías.
Documentacion

MODALIDADE A:

 • No caso de alumnado non comunitario residente, será obrigatorio a presentación da TIE de todos os membros computables da unidade familiar que residan en España, incluída a persoa solicitante.
 • Documentación acreditativa das distintas situacións que afecten á composición da unidade familiar:
  1. Se hai ascendentes dos pais e irmáns maiores de 25 anos con discapacidade deberá xustificar a residencia no mesmo domicilio co certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2018.
  2. Sentenza de divorcio ou convenio regulador de ser o caso.
  3. Independencia económica e familiar: deberá presentar a documentación xustificativa de ter domicilio en propiedade ou en aluguer e de dispoñer dos medios económicos suficientes para facer fronte aos seus gastos, contrato aluguer e xustificación de ingresos, así como certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2018.
 • Documentación acreditativa das situacións que dan dereito a dedución no cálculo da renda:
 1. Título familia numerosa
 2. Acreditación de orfandade absoluta
 3. Certificado de discapacidade (do/a solicitante, irmáns e fillos/a do solicitante)
 4. Irmáns estudantes universitarios residentes fora do domicilio familiar durante o curso anterior 2018/2019 (expediente académico e contrato de aluguer)
 • No caso de non ter a obriga de presentar a declaración da renda, deberá presentar:
  1. Certificado de imputacións do exercicio 2018 dos membros que constitúen a unidade familiar á que pertence a persoa solicitante, expedido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
  2. Certificado de prestacións e subsidios de desemprego percibidos durante o ano 2018, expedido polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
  3. Xustificante de ingresos do 2018 exentos de IRPF (RISGA, pensión de orfandade, pensión de discapacidade .......)
  4. Documentación acreditativa dos ingresos percibidos no estranxeiro polos membros da unidade familiar do ano 2018.
 • No caso de residir fora do domicilio familiar achegarase contrato de aluguer, xustificante da residencia que abarque o período escolar. No caso de que a distancia entre o domicilio familiar y o centro universitario sexa inferior a 40 Km, achegará tamén os horarios lectivos e os horarios dos medios de transporte.

MODALIDADE B: non é preciso presentar documentación, dada a súa condición de beneficiaria de bolsa MEFP.

Observacións

Instruccións para presentar a solicitude:

 1. accede ao Impreso de solicitude en http://seix.uvigo.es/, na páxina de inicio preme en "SVE – Secretaría Virtual Estudantes" e no menú da esquerda selecciona "bolsas propias de estudo ".  Inclue a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos. 
 2. descarga o formulario e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER), achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

IMPORTANTE: Para calquera dúbida contacta coa Sección de Axudas e Bolsas no teléfono 986 81 36 11 ou no correo electrónico bolsas@uvigo.es

 

Prazo para resolver6 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 36 11
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

09/07/2020 Listaxe provisoria de admitidos e excluidos

Descrición

O prazo de presentación de alegacións remata o 23 de xullo a través dos seguintes formularios:

MODALIDAD A: Non cumprir os requisitos académicos ou económicos do MEFP

MODALIDAD B COMPLEMENTARIA MEFP

Documentos da fase da convocatoria:

31/07/2020 Listaxe provisoria de axudas concedidas, denegadas e agarda

Descrición

O prazo de presentación de alegación remata o 31 de agosto a través dos seguintes formularios:

MODALIDAD A: Non cumprir os requisitos académicos ou económicos do MEFP

MODALIDAD B COMPLEMENTARIA MEFP

Documentos da fase da convocatoria:

04/09/2020 Listaxe definitiva de axudas concedidas, denegadas e agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás