Secretaría Uvigo

Bolsas Digi Talent de prácticas en empresas do sector TIC

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteXunta de Galicia
Código2020_PRÁCTICAS TIC
Data inicio solicitudes06/03/2020
Data fin solicitudes30/06/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://digitalent.xunta.gal/gl/iniciativa/bolsas-digitalent
Descripción

Oferta de bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector tecnolóxico que estean a desenvolver proxectos relacionados con tendencias tecnolóxicas emerxentes tales como BigData, tecnoloxías móbiles, deseño de servizos e aplicacións Cloud, ciberseguridade, IoT, blockchain, realidade aumentada, intelixencia artificial, economía colaborativa ou wearables.

Requisitos

 Estar matriculado no curso 2019/20 en estudos de Grao nunha das tres universidades públicas galegas.
• Ser menor de 31 anos.
• Non ter desfrutado doutra beca de formación de Feuga para estudantes universitarios, por período superior a 9 meses.
• Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e estar empadroado/a nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.
• Ter aprobados, na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes, máis do 75 % e menos do 100 % dos créditos do Grao 
• Non ter sido beneficiario dunha beca da Xunta de Galicia ou da Amtega co mesmo obxecto da convocada. Exceptúanse aqueles supostos en que, por razón non imputables ao beneficiario, non puidese desfrutar da beca concedida.

Documentacion

Consultar a convocatoria no seguinte enlace: https://digitalent.xunta.gal/gl/iniciativa/bolsas-digitalent

Observacións

Para calquera consulta relacionada poden dirixirse ao número de teléfono da Feuga 981 53 41 80

Atrás