Secretaría Uvigo

Bolsas Carolina para cursar estudos de doutoramento, 2021/2022

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Bolsas CAROLINA Doutoramento
Descripción

A finalidade da bolsa é contribuír a financiar o custo da estadía na Universidade de Vigo para cursar titulacións de Doutoramento oficial no curso 2021/2022 a candidaturas procedentes de países iberoamericanos.

Requisitos

A bolsa regulada nesta Resolución Reitoral ten carácter singular, polo que se autoriza a súa concesión directa en aplicación do previsto nos artigos 22.2.c) e 28 da Ley 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, por concorrer razóns de interese público e social.

Documentacion

 

 

Observacións

As adxudicatarias da bolsa quedarán obrigadas:

  • a participar nas actividades académicas ao longo de todo o curso e a participación responsable nas demais actividades orientadas a completar a súa formación
  • entregar unha memoria sobre a experiencia persoal e académica, no prazo dunha semana dende que remata a estadía
Prazo para resolver6 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-mobilidade
: https://www.fundacioncarolina.es/

07/09/2021 Resolución de concesión definitiva

Observacións

As adxudicatarias da bolsa quedarán obrigadas:

  • a participar nas actividades académicas ao longo de todo o curso e a participación responsable nas demais actividades orientadas a completar a súa formación
  • entregar unha memoria sobre a experiencia persoal e académica, no prazo dunha semana dende que remata a estadía
Documentos da fase da convocatoria:
Atrás