Secretaría Uvigo

Bolsa de formación en educación ambiental (Green Campus) 2019/2020

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 FORM GREEN CAMPUS
Data inicio solicitudes10/12/2019
Data fin solicitudes10/01/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5892
Descripción

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Requisitos
  • Estar matriculado/a no curso 2019/2020 no Grao en Enxeñaría Forestal.
  • Ter superado o 50% dos créditos da titulación de Grao da que se matricula. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
  • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación da Universidade de Vigo durante máis de 12 meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

No caso de presentar documentación debes subila a través do formulario online.

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

17/01/20 Listaxe provisoria de persoas admitidas

Observacións

Non habendo solicitudes excluídas, non se establece prazo de alegacións

Documentos da fase da convocatoria:

20/01/20 Listaxe provisoria de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Descrición

O prazo de alegacións remata o 4 de febreiro.

Documentos da fase da convocatoria:

10/02/2020 Listaxe definitiva de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas deberán presentarse o día 2 de marzo ás 10:00 horas no Despacho 34 da Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás