Secretaría Uvigo

Convocatoria Erasmus+ Estudos 2020/2021

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoErasmus estudos 2020/2021
Data inicio solicitudes02/12/2019
Data fin solicitudes20/12/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv
Requisitos

Os especificados na convocatoria

Documentacion

A especificada na convocatoria

Documentos da convocatoria

10/02/2020 - Resolución Reitoral pola que se publican as listas provisionais de solicitudes admitidas a trámite e excluídas

Observacións

Prazo de subsanación: ata o 24 de febreiro

Non se poden subsanar as solicitudes que non se presentaron a través do rexistro dentro do prazo de presentación nin as presentadas fóra de prazo

Documentos da fase da convocatoria:

R.R. pola que se publican as listaxes de solicitudes definitivas admitidas e excluídas Erasmus 2020-21

Descrición

R.R. pola que se publican as listaxes de solicitudes definitivas admitidas e excluídas Erasmus 2020-21

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxes de alumnado seleccionado, en lista de agarda e rexeitado polo centro

Observacións

Debido a que non se pode publicar neste momento a resolución definitiva de alumnado seleccionado no marco da convocatoria Erasmus 2020-2021, publícanse os listados de alumnado seleccionado, en lista de agarda e rexeitado polo centro para que o revisedes e comuniquedes se atopades algún erro e, sobre todo, para que comuniquedes a vósa renuncia para non enviar a vósa nominación á universidade de destino. 

Comunicade a renuncia a practicas.ori@uvigo.es antes do 8 de abril de 2020

Documentos da fase da convocatoria:

01/07/2020 - Resolución Reitoral pola que se publican as listas definitivas de alumnado seleccionado, en lista de agarda e rexeitado

Observacións

Prazo presentación aceptación ou renuncia: 15 de xullo

Prazo presentación ficha perceptores (pode substituírse polo certificado bancario da titularidade da conta): 15 de xullo

Documentos da fase da convocatoria:

Carta do estudiante Erasmus

Documentos da fase da convocatoria:

30/07/2020 - Resolución reitoral de concesión directa de bolsa Santander Erasmus do alumnado seleccionado no marco da convocatoria Erasmus+ estudos

Documentos da fase da convocatoria:

02/10/2020 - Resolución Reitoral de concesión directa de bolsas Erasmus+ Estudos

Documentos da fase da convocatoria:

02/10/20 - Resolución Reitoral pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado - Concesión directa Bolsas Santander Erasmus

Documentos da fase da convocatoria:

13/10/2020 - Resolución Reitoral pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa Bolsas Santander Erasmus

Documentos da fase da convocatoria:

12/11/2020 Resolución reitoral pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+Estudos

Documentos da fase da convocatoria:

04/02/2021 - Resolución Reitoral pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado - Concesión directa Bolsas Santander Erasmus

Documentos da fase da convocatoria:

19/02/2021-Resolución Reitoral pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado - Concesión directa Bolsas Santander Erasmus

Descrición

R.R. do 19/02/2021 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado de concesión directa de bolsas Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+Estudos

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a entregar na ORI antes da estadía

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación para enviar á ORI ao chegar a destino

Observacións

Certificado de estadía: 

Envialo escaneado á ORI unha vez asinado e selado pola universidade de destino.

Gardar o orixinal para que cubran a parte de abaixo unha vez rematada a estadía

Documentos da fase da convocatoria:

Guía do estudante Erasmus

Documentos da fase da convocatoria:

Instruccións sobre o uso do correo electrónico

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás