Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en centros universitarios, sistemas informáticos e unidades e áreas 2ª convocatoria, curso 2019/2020

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019/20-03
Data inicio solicitudes02/12/2019
Data fin solicitudes16/12/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5862
Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2019/2020, durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no Anexo II, no campus ó que se opta á bolsa.
 • No caso de matrícula en titulacións de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao.
 • Cumprir os requisitos específicos sinalados no Anexo II.
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.
Documentacion
 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo.
 • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
 • Cursos relacionados co perfil formativo
 • Currículo
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observacións

Tipos de bolsas:

BOLSAS CENTROS:

 • Fac. Ciencias Educación Ourense: tratamento e difusión de actividades relacionadas coa titulación: 2 bolsas de 20/h semanais
 • Esc. Enxeñaría Forestal Pontevedra:tratamento e difusión de actividades relacionadas coa titulación: 1 bolsa 15/h semanais
 • Fac. Ciencias Sociais e da comunicación Pontevedra: Sistemas informáticos e audiovisuais: 2 bolsas 20/h semanais
 • Esc. Enxeñaría Telecomunicación Vigo: Tradución de textos: 1 bolsa 15/h semanais

BOLSAS UNIDADES E ÁREAS:

 1. Campus Ourense:
  • Vicerreitoría do campus: Actividades culturais e deportivas (perfil redes sociais): 2 bolsas 15/h semanais
 2. Campus Pontevedra:
  • Vicerreitoría do campus: Actividades culturais e deportivas (perfil redes sociais): 1 bolsas 20/h semanais
 3. Campus Vigo:
  • Área de benestar, saude e deporte: actividades deportivas e saudables (perfil redes sociais): 1 bolsa 20/h semanais
  • Área de benestar, saude e deporte: actividades deportivas e saudables (perfil Internacionalización): 1 bolsa 20/h semanais
  • Área de Normalización Lingüística: 3 bolsas de 10/ semanais e 1 bolsa de 15/h semanais
  • Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Intitucionais:
   • Perfil Comunicación institucional web: 1 bolsa 20/h semanais
   • Perfil comunicación institucional redes sociais: 1 bolsa 20/h semanais
  • Oficina de relacións internacionais: programas de intercambio internacional: 2 bolsas 20/h semanais

BOLSAS SISTEMAS INFORMÁTICOS:

 • Fac. Ciencias Empresariais e Turismo Ourense: Sistemas informáticos: 1 bolsa 15/h semanais
 • Fac. Dereito Ourense: Sistemas informáticos avanzados: 1 bolsa 10/h semanais
 • Enxeñaría informática Ourense: Sistemas informáticos avanzados: 6 bolsas 10/h semanais
 • SAUM Pontevedra: Sistemas informáticos: 1 bolsa 20/h
 • Fac. Cienc. Educación de Deporte Pontevedra: Sistemas informáticos e audiovisuais: 1 bolsa 15/h
 • SAUM CENTRAL Vigo: sistemas informáticos: 2 bolsas 20/h semanais
 • SAUM Biblioteca Central Vigo: sistemas informáticos 1 bolsa 20/h semanais
 • SAUM - Ámbito tecnolóxico- campus Torrecedeira-Vigo: sistemas informáticos: 2 bolsas 20/h semanais (1 bolsa E.U Empresariais-1 bolsa E. Industriais)
 • SAUM - Ámbito humanidades/xurídico social Vigo: sistemas informáticos: 4 bolsas 20/h semanais
 • ATIC Comunicacións Vigo: sistemas informáticos: 1 bolsa 20/h semanais
 • Escola Empresariais Vigo: sistemas informáticos. 1 bolsa 20/h semanais
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

23/12/2019 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

15/01/2020 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Descrición

O prazo de alegacións remata o 22 de xaneiro.

Documentos da fase da convocatoria:

28/01/2020 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás