Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, curso 2019/2020: 2ª convocatoria

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 LINGUAS
Data inicio solicitudes11/10/2019
Data fin solicitudes31/10/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5842
Descripción

Estas bolsas teñen por obxecto facilitar a aprendizaxe de linguas estranxeiras ao alumnado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo financiando o custo de matrícula nos cursos do Centro de Linguas da Universidade

Requisitos
  1. Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países cando se acredite a condición de residente en España.
  2. Estar matriculado/a no prazo de presentación de solicitudes nalgunha das titulacións oficiais de grao, máster e doutoramento da Universidade de Vigo.
  3. No caso do alumnado de continuación de estudos de Grao e Máster ter superado o 40% dos créditos matriculados no último curso realizado.
  4. Estar matriculado/a no prazo de solicitudes dalgún dos cursos de idiomas do Centro de linguas.
  5. Non ter concedida a bolsa convocada por RR de 11 de abril de 2019 agás no caso de que se trate dun segundo curso que sexa continuación doutro rematado e subvencionado
Documentacion

O alumnado que accedeu ao máster e doutoramento desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

19/11/2019 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións ata o 3 de decembro

Documentos da fase da convocatoria:

09/12/2019 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:

27/12/2019 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás