Secretaría Uvigo

Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_PR-ONCE-CRUE
Data inicio solicitudes15/09/2019
Data fin solicitudes31/10/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://becas.fundaciononce.es/
Descripción

Obxecto:

Facilitar o densenrolo de prácticas académicas externas ao alumnado da Uvigo con discapacidade promovento así a mellora da súa empregabilidade e o seu futuro profesional

Duración:

3 meses consecutivos ampliables a 6, a instancia da empresa de acollida

As prácticas poderán desenvolverse dende o 1 de decembro de 2019 ata o 31 de outubro de 2020

Contía:

600 €/mes

 

 

Requisitos
  • Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
  • Estar matriculado no grao ou máster (oficial ou propio) nalgunha universidade española ou centro adscrito
  • Ter superado máis do 50% dos créditos de grao e/ou máster para poder acceder á realización de prácticas externas (terán prioridade os alumnos do ultimo curso)
  • Non ter relación contractual de tipo laboral, de prestación de servizos ou asimilable cunha empresa, institución ou entidade algunha no momento de densenvolverse as prácticas
Documentacion

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario electrónico na web http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx e subir a plataforma a seguinte documentación:

  • currículo,
  • certificado de discapacidade,
  • certificado académico da titulación de grao coa nota media calculada sobre 10
Documentos da convocatoria

Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o 3 de decembro

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxe definitiva de bolsas concedidas/denegadas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás