Secretaría Uvigo

Bolsa Xeral do MEFP 2019/2020

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteMinisterio de Educación y Formación Profesional
Código2019_2020 BX MEFP
Data inicio solicitudes01/08/2019
Data fin solicitudes15/10/2019
Descripción

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2019/2020 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2018.

Contías: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/tipos-cuantia.html

Cálculo de contía variable: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/simulador.html

Preguntas frecuentes: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/preguntas-frecuentes.html 

 

Requisitos

Requisitos: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/requisitos.html

Documentacion

Presentación de solicitudes: a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “trámites e servizos”.

NON SERÁN TIDAS EN CONTA AQUELAS SOLICITUDES CUBERTAS POR VÍA TELEMÁTICA QUE NON COMPLETEN O PROCESO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO, DESCARGANDO O RESGARDO DE SOLICITUDE.

O prazo de presentación remata o 15 de outubro

Os centros, as instalacións e as dependencias da Universidade de Vigo permanecerán pechados entre o 7 e o 19 de agosto, ambos inclusive.

Observacións

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.
Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 813611
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
web: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios.html
Atrás