Secretaría Uvigo

Técnico Superior de OE e Emprendemento

TipoConvocatorias de PAS
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código1907PL126
Data inicio solicitudes09/07/2019
Data fin solicitudes05/09/2019
Descripción

Solicitudes ata o 5 de setembro  de 2019.

Requisitos

Os establecidos na convocatoria.

Observacións

A proba realizarase a partires do 1 de setembro de 2020. 

15-06-2020: Resolución reitoral

09/03/2020 Plantilla coas respostas correctas

Observacións

Reclamacións contra o cuestionario ata o 11 de marzo de 2020

Documentos da fase da convocatoria:

21/02/2020 Nomeamento de asesora especialista do Tribunal cualificador

Documentos da fase da convocatoria:

06/02/2020 Resolución coa relación definitiva de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Realización da proba: 6 de marzo de 2020 ás 17:00 horas

Documentos da fase da convocatoria:

04/12/2019 Resolución coa relación provisional e composición tribunal

Observacións

Prazo de subsanacións ata o 19 de decembro de 2019

Documentos da fase da convocatoria:

24/07/2019 Corrección de erros da convocatoria.

Documentos da fase da convocatoria:

08/07/2019 Resolución da convocatoria

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás