Secretaría Uvigo

Premios excelencia académica para alumnado que inicia estudos de mestrado na Universidade de Vigo, curso 2019/2020

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 BPEXM
Data inicio solicitudes04/07/2019
Data fin solicitudes30/09/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5116
Descripción

Obxecto:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos de Máster da Universidade de Vigo

Contía: 600€

 

Requisitos
  • Estar matriculado por primeira vez en estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso 2019/2020 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.
  • Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00 calculada según o establecido no punto 6 desta convocatoria
Documentacion

Solicitudes:

Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro. No caso contrario a solicitude non será tramitada.

Documentación:

No momento de facer a solicitude deberán subir a seguinte documentación:

  • No caso de estudos de Grao cursados nunha universidade distinta á de Vigo certificación académica dos estudos de Grao que lle dan acceso.
  • No caso de alumnado que accede ao máster desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace:

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

 

Observacións

Obrigas:

A persoa beneficiaria deberá estar matriculada durante todo o curso académico 2019/2020 e realizar o pagamento dos prezos públicos asociados á matrícula

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

21/10/2019 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións ata o 28 de outubro

Documentos da fase da convocatoria:

08/11/2019 Listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o 22 de novembro

Documentos da fase da convocatoria:

29/11/2019 Listaxe definitiva de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás