Secretaría Uvigo

Bolsa para Desenvolvemento de Actividades en materia de Medio Ambiente - Forestais, 2017/18

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-06
Data de inicio de solicitudes08/01/2018
Data de fin de solicitudes19/01/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/2917
Descripcion

Destinada á formación do alumnado a través do servizo que poida prestar á Comunidade Universitaria, colaborando en labores que se axusten a determinadas áreas de traballo vinculadas aos seus estudos

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado/a no curso 2017/2018 no  Grao en Enxeñaría Forestal.
  • Ter superado o 50% dos créditos dos estudos de Grao. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude os seguintes documentos:

- Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/

25/01/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 2 de febreiro

O formulario de alegacións atópase neste enlace 

Documentos dunha fase de convocatoria:

07/02/2018 Listaxe definitiva do alumnado admitido e excluído

Observacións

Pendente da selección pola Comisión 

Documentos dunha fase de convocatoria:

09/02/2018 Listaxe provisoria de persoas seleccionadas e listaxe de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 16 de febreiro

O formulario de alegacións atópase neste enlace 

Documentos dunha fase de convocatoria:

21/02/2018 Listaxe definitiva de persoas seleccionadas e listaxe de agarda

Observacións

A persoa seleccionada deberá presentarse o día 28 de febreiro ás 10:00 horas, no Despacho 301 da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do campus de Pontevedra

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás