Secretaría Uvigo

Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019

TipoPremios extraordinarios de doutoramento
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoPED-2019
Data inicio solicitudes16/09/2019
Data fin solicitudes27/09/2019
Descripción

En cumprimento do establecido no artigo 46 do Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo, esta Reitoría resolve publicar a convocatoria de Premios Extraordinarios de Doutoramento para as teses lidas na Universidade de Vigo no curso académico 2018/19 que acadasen a cualificación "sobresaliente cum laude" entre o 1 de setembro de 2018 ata o 31 de xullo de 2019.

Requisitos

Ter defendido a súa tese de doutoramento na Universidade de Vigo entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de xullo de 2019.

Que a tese de doutoramento acadase a mención "Cum Laude"

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 813 442
Correo electrónico: eido@uvigo.es

Relación provisional de tribunais

Descrición

Reunida a Comisión Permanente da EIDO o 20 de xuño de 2019, acorda a publicación da composición provisional dos tribunais para a concesión dos premios extraordinarios de doutoramento 2019.

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 5 de xullo

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite

Descrición

Resolución Reitoral do 22 de outubro de 2019 pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas á trámite para os Premios Extraordinarios de Doutoramento 2018-19

Observacións

A presente Resolución agota a vía administrativa, podendo os interesados interpoñer recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao recibo desta notificación.

Publicación dos informes provisionais de avaliación polos tribunais

Descrición

Publicación dos informes provisionais de avaliación por parte dos tribunais de cada ámbito.

Atrás