Bolsa para apoio na difusión de actividades do Campus do Mar, 2017/18

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0501
Data de inicio de solicitudes20/12/2017
Data de fin de solicitudes12/01/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/2915
Descripcion

Destinada á formación do alumnado no desenvolvemento de actividades relacionadas coa mellora en habilidades de comunicación e utilización de redes sociais e materiais audiovisuais na difusión das actividades do Campus do Mar na Universidade de Vigo aplicando os coñecementos adquiridos nas titulacións

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado/a no curso 2017/2018 do Grao en Publicidade e Relacións Públicas, Grao en Comunicación Audiovisual ou no Máster oficial en Dirección de Arte Publicitaria.
  • Para o estudantado de grao ter superados o 50% dos créditos. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deberán acompañar, obrigatoriamente, a seguinte documentación no momento da presentación da solicitude :

- Certificación académica dos estudos realizados no caso de que realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

- Currículo, no que indicará a formación e as actividades realizadas que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa con documentos acreditativos dos méritos alegados.

- Certificación acreditativa dos cursos de formación

Ademais desta documentación a Comisión de selección avaliará a presentación de memoria/porta folio breve que inclúa o plan de traballo e actividades propostas para as tarefas descritas. 

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

18/01/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido e exluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 25 de xaneiro

O formulario de alegacións atópase neste enlace 

Documentos dunha fase de convocatoria:

31/01/2018 Listaxe definitiva do alumnado admitido e excluído

Observacións

Pendente da selección pola Comisión

Documentos dunha fase de convocatoria:

02/02/2018 Listaxe provisoria do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 9 de febreiro

Acceda ao impreso de alegacións neste enlace

Documentos dunha fase de convocatoria:

14/02/2018 Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

A persoa seleccionada deberá presentarse o día 16 de febreiro ás 9:00 horas na Sala de Reunións 2 da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do campus de Pontevedra

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás