Secretaría Uvigo

Programa ERASMUS+ 2019 de mobilidade para a formación do PAS

TipoMobilidade PAS
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019-EP
Data inicio solicitudes27/03/2019
Data fin solicitudes12/04/2019
Descripción

        Un dos eixes estratéxicos da Universidade de Vigo é promover a súa internacionalización,  marco no que o programa ERASMUS+ constitúese como unha acción que ofrece ao persoal de administración e servizos unha canle formal para a seu desenvolvemento profesional ao permitir o coñecemento doutras institucións europeas de ensino superior, dos seus procedementos de actuación e das súas formas de organización.

Requisitos

       Ter a condición de persoal de administración e servizos en situación de servizo activo con destino na Universidade de Vigo

Observacións

Solicitudes ata o 12 de abril de 2019

Documentos da convocatoria

28/05/2019 Resolución final do proceso

Documentos da fase da convocatoria:

10/05/2019 Acordo da comisión de selección coa proposta provisional

Observacións

Reclamacións ata o 15 de maio de 2019

Documentos da fase da convocatoria:

06/05/2019 Resolución coa relación definitiva de persoas admitidas e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

25/04/2019 Resolución coa relación provisional de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Subsanación ata o 30 de abril de 2019

Documentos da fase da convocatoria:

27/03/2019 Convocatoria Erasmus PAS 2019

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás