Secretaría Uvigo

Mobilidade KA107 con Albania 2018/19

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoMobilidade KA107 con Albania 2018/19
Data de inicio de solicitudes12/03/2019
Data de fin de solicitudes25/03/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/
Requisitos

Os especificados na convocatoria.

Documentacion

A especificada na convocatoria.

Observaciones

Unha vez enviada a solicitude en liña deberá imprimir unha copia e presentala debidamente asinada nos rexistros da Universidade ou por calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Documentos de convocatoria
Atrás