Secretaría Uvigo

Bolsas Santander Intraemprende 2019

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código20182019 Intraemprende
Data de inicio de solicitudes05/02/2019
Data de fin de solicitudes08/03/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://www.becas-santander.com/program/becas-santander-intraemprende
Descripcion

Primeira edición do Programa Becas Santander Intraemprende con ata 80 prazas para estudantes de titulacións oficiais ou propias de grao e máster de universidades que forman parte de CRUE Universidades Españolas

 • 80 becas por un importe de 600€ al mes durante 2 meses.
 • 20 proyectos reales de empresas de primer nivel.

 

Requisitos
 • Ser estudante dunha universidade española que forme parte da CRUE Universidades Españolas en calquera ensinanza oficial ou propia de grao e máster impartida pola Universidade
 • Cumprir as condicións para a realización de prácticas das súas respectivas universidades de orixen 
 • Haber superado máis do 50% dos créditos da súa titulación e, no caso de estudantes de grao, estar matriculados nalgunha materia do último curso. Para o resto de candidatos, estar matriculados nun máster ou estudos de posgrao, oficiais ou non oficiais, ou habelo estado no curso 2018/2019
 • Ter superados os créditos para poder acceder á realización de prácticas externas, según o criterio da porpia Universidade ou centro adscrito á mesma.
 • Non manter relación contractual de tipo laboral, de prestación de servizos ou asimilable con empresa, institución ou entidade algunha
 • Non haber resultado beneficiario de bolsa ou axuda económica ao amparo de anteriores convocatorias do Programa
 • Non estar difrutando doutra axuda ou bolsa formativa de características análogas a este programa
 • Para a participación nun proxecto expecífico, o estudantado candidato deberá estar cursando alguna das titulacfións específicas fixadas para dito proxecto
Documentacion

Nas solicitudes figurará a seguinte información:

 • Nome e Apelidos
 • DNI
 • Número de identificación do estudnate na universidade
 • Universidade de procedencia
 • Datos de contacto (mail e teléfono)
 • Titulación académica
 • Breve CV (15-20 líneas)
 • Selección priorizada de 3 proxectos dos propostos polo Programa
 • Carta de motivación para participar no Programa
 • Expediente académico simple, non certificado
 • Detalle da participación en concursos e proxectos similares aos da empresa participante na que dessexa realizar a práctica
 • Cartas de recomendación de profesores ou responsables de proxectos nos que os candidatos participaran
Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.becas-santander.com/program/becas-santander-intraemprende
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Atrás