Secretaría Uvigo

Selección de candidaturas para solicitude axuda Persoal Técnico de Apoio (PTA), 2018

TipoRecursos Humanos
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoPTA_INTERNA_2018
Data de inicio de solicitudes11/01/2019
Data de fin de solicitudes21/01/2019
Descripcion

Seleccionaranse persoas candidatas para a solicitude pola Universidade de Vigo ao Ministerio de Economía, Industria e Competitividade de 4 prazas de persoal técnico de apoio, cos perfís e requisitos de acceso que se indican no Anexo I da convocatoria, para os seguintes centros da Universidade de Vigo:

- Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI), 2 prazas.
- Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), 1 praza.
- Centro de Investigacións Mariñas (CIM), 1 praza.

En todos os casos, a contratación das persoas seleccionadas estará condicionada á concesión da axuda solicitada pola Universidade de Vigo ao Ministerio.

Requisitos

Os sinalados no anexo I da convocatoria para cada praza. 

Documentacion

As solicitudes serán dirixidas ao reitor da Universidade de Vigo, e deberán incluír a seguinte documentación:
- Formulario de solicitude, segundo modelo dispoñible como anexo a esta convocatoria.
- Curriculum vitae de quen presenta a súa candidatura.
- Acreditación da titulación requirida e do expediente académico. Deberán presentarse os orixinais que lle serán devoltos unha vez rexistrada a solicitude e documentación anexa.
- Xustificantes da experiencia e méritos indicados para cada praza. Deberán presentarse os orixinais que lle serán devoltos unha vez rexistrada a solicitude e documentación anexa.

Observaciones

O prazo para presentación de solicitudes rematará o 21 de xaneiro de 2019.

As solicitudes serán dirixidas ao reitor da Universidade de Vigo, e deberán incluír a seguinte documentación:
- Formulario de solicitude, segundo modelo dispoñible como anexo a esta convocatoria.
- Curriculum vitae de quen presenta a súa candidatura.
- Acreditación da titulación requirida e do expediente académico. Deberán presentarse os orixinais que lle serán devoltos unha vez rexistrada a solicitude e documentación anexa.
- Xustificantes da experiencia e méritos indicados para cada praza. Deberán presentarse os orixinais que lle serán devoltos unha vez rexistrada a solicitude e documentación anexa.

Fase de solicitude

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás