Bolsas de formación en desenvolvemento sostible, medio ambiente e "PLAN SuMA" 2017/2018

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-02
Data de inicio de solicitudes13/10/2017
Data de fin de solicitudes19/10/2017
Descripcion

O obxecto das bolsas é a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo no ámbito do desenvolvemento sostible medio ambiente e “Plan de sustentabilidade e medio ambiente (plan SuMA)”

Requisitos

As persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado/a na Universidade de Vigo no curso académico 2017/2018 en titulacións oficiais de
  • grao das ramas de Ciencias e Enxeñaría e Arquitectura, ou máster no caso das bolsas do Plan SuMA
  • máster ou doutoramento no caso das bolsas de desenvolvemento sostible e medio ambiente (OMA).
 • No caso de optar as bolsas do Plan Suma: ter superado o 50% dos créditos no caso de estudantes de grao, e o 100% dos estudos que dan acceso ao máster no caso de estudantes de máster.

Non estar nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Documentacion
 • A fotocopia do NIF, NIE ou pasaporte en vigor.
 • Currículo, indicando os cursos de formación realizados que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa xunto coas copias dos documentos acreditativos. (A Comisión de Valoración de consideralo oportuno poderá requirir a achega dos orixinais).
 • A certificación académica oficial dos estudos realizados fóra da Universidade de Vigo.
 • A solicitude de compatibilidade de bolsa, no caso de alumnado que teña concedida unha bolsa distinta ás axudas ou estudio do MECD para o curso 2017/2018.
 • A ficha persoal de pagamentos (véxase o anexo II)
Observaciones

Solicitudes a través do formulario electrónico

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/index.html

11/10/2017

Observacións

Establécese un novo prazo de presentación de solicitudes de cinco días hábiles: do 13 ao 19 de outubro.
AS PERSOAS QUE PRESENTARON SOLICITUDE NO PRAZO INICIAL XA NON TERÁN QUE PRESENTALA DE NOVO.

Documentos dunha fase de convocatoria:

26/10/2017 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 3 de novembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

07/11/2017 Listaxe definitiva do alumnado admitido e excluído

Documentos dunha fase de convocatoria:

20/11/2017 Listaxe provisoria de persoas seleccionadas e lista de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 27 de novembro.

O modelo pode descargarse neste enlace

Documentos dunha fase de convocatoria:

30/11/2017 Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

Os alumnos seleccionados deberán presentarse o día 1 de decembro ás 10:00 horas na Oficina de Medio Ambiente (Edificio Newton-Facultade de Filoloxía e Tradución- 3º andar)- Campus de Vigo

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás