Secretaría Uvigo

Bolsa do para Mobilidade Erasmus + do Campus de Ourense

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código27122018
Data de inicio de solicitudes27/12/2018
Data de fin de solicitudes27/12/2018
Descripcion

Resolución Reitoral de 27 de decembro de 2018 de concesión directa de bolsa a alumnado do Campus de
Ourense que ten adxudicada Estudos no curso 2018/2019

A Universidade de Vigo asinou o 8 de maio un convenio coa Deputación de Ourense no que esta institución comprométese a financiar axudas complementarias ao alumnado do campus de Ourense seleccionado no programa de mobilidade internacional ERASMUS+.

 

 

Requisitos

Será beneficiario/a desta axuda adicional o alumnado matriculado no curso 2018/2019 en
titulacións de grao e máster do Campus de Ourense que teñen adxudicada unha bolsa de
intercambio internacional ERASMUS +.

Documentacion


selección realizarase aplicando os seguintes criterios, ata o esgotamento do crédito

orzamentario:

• Nota media do expediente académico ponderada coa media da titulación

• Ter concedida bolsa MEFP no curso 2017-18, curso anterior ao inicio da estadía

• Non ter concedida unha bolsa complementaria da Deputación de Ourense para unha
estadía Erasmus+ en convocatorias anteriores

 

Documentos de convocatoria
Atrás