Secretaría Uvigo

Convocatoria ISEP curso 2019/2020

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoISEP 19-20
Data inicio solicitudes21/11/2018
Data fin solicitudes11/01/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil
Requisitos

Os establecidos na convocatoria

Documentacion

A establecida na convocatoria

Observacións

Cubrir o formulario no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil

O nome de formulario é:International Student Exchange Program (ISEP)

O prazo de presentación de solicitudes comeza o 21/11/2018 e remata o 11/01/2019

Documentos da convocatoria

18/01/2019 - Resolución reitoral pola que se publican as listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite e excluídas

Observacións

Prazo de alegacións: 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución

Documentos da fase da convocatoria:

05/02/2018 - Resolución reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

06/02/2019 Resolución reitoral pola que se publica a listaxe provisional de persoas candidatas seleccionadas

Documentos da fase da convocatoria:

12/02/2019 Resolución Reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas

Documentos da fase da convocatoria:

Documento de aceptación

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a presentar ao chegar ao destino

Observacións

Enviar por email a outgoing.ori@uvigo.es

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a presentar ao rematar a estadía

Observacións

Presentar a través do rexistros da Universidade de Vigo o documento ORIXINAL sen riscaduras

Documentos da fase da convocatoria:

Información - Guía de estudantes saíntes

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás