Secretaría Uvigo

Premios á Excelencia Académica para alumnado que inicia estudos de Doutoramento 2018/19

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-BPED
Data inicio solicitudes16/11/2018
Data fin solicitudes28/11/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=bolsasMaster&accion=listaConvocatoriasActivas
Descripción

O obxecto desta convocatoria é atender de maneira especial ao novo alumnado da Universidade de Vigo que estea a realizar no curso académico 2018/19 estudos oficiais de doutoramento e que destaca particularmente por unha traxectoria académica de excelencia nos estudos previos aos de doutoramento

Requisitos
  1. Estar matriculado por primeira vez en estudos de Doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, na Universidade de Vigo no curso académico 2018/19 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.
  2. Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00. A nota media ponderada calcúlase dividindo a nota media do expediente académico do grao ou da licenciatura previa, entre a nota media da titulación.
Documentacion

Xunto coa solicitude deben achegarse os seguintes documentos:

  • No caso de estudos de grao ou licenciatura realizados nunha universidade distinta á Universidade de Vigo deberán presentar a certificación académica oficial dos estudos universitarios. No caso de estudos validados, será requisito indispensable a presentación da certificación académica dos estudos de orixe na que conste a cualificación obtida.
  • No caso de ter finalizado estudos de máster realizados nunha universidade distinta á Universidade de Vigo poderá presentar a certificación académica oficial dos estudos de máster na que conste que ten realizados todos os créditos necesarios para rematar a titulación.
Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

03/12/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

Alegacións ata o 11 de decembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

14/12/2018 Listaxe provisoria de premios concedidos e denegados

Observacións

Alegacións ata o 21 de decembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

27/12/2018 Listaxe definitiva de premios concedidos e denegados

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás