Secretaría Uvigo

Bolsas prácticas “fundación once-crue” para alumnado universitario con discapacidade, 2018/2019

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-PR-ONCE-CRUE
Data inicio solicitudes15/11/2018
Data fin solicitudes17/12/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
Descripción

O obxecto é facilitar o desenvolvemento de prácticas académicas externas dirixidas a alumnado universitario con discapacidade promovendo así a mellora da súa empregabilidade e futuro profesional

Requisitos
  • Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
  • Estar matriculado/a na Universidade de Vigo en titulacións oficiais de GRAO e MASTER no curso 2018/2019.
  • No caso de estudos de Grao ter superados o 50% dos créditos totais do plan de estudos.
  • Non ter sido bolseiro/a neste mesmo Programa en convocatorias anteriores excepto naqueles casos nos que polo seu perfil requiran de outro período de prácticas para un óptimo desenrolo das súas competencias profesionais, de acordo co criterio da Universidade.
Documentacion

Ao cubrir o formulario electrónico na web deben subir á plataforma a seguinte documentación:

  1. currículo,
  2. certificado de discapacidade,
  3. certificado académico da titulación de grao coa nota media calculada sobre 10.
Documentos de convocatoria

14/01/2019 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

O prazo de alegacións remata o 21 de xaneiro

Documentos dunha fase de convocatoria:

25/01/2019 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 9, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás