Acción Formativa: Protección de datos de carácter persoal.

TipoFormación PAS
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código39-40-2018
Descripcion

Ofrecer formación básica en protección de datos de carácter persoal e coñecementos sobre os aspectos fundamentais do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deste datos

Observaciones

Data celebración:21 de novembro de 2018

Lugar:

Campus de Vigo: Sala I do edificio Miralles

Campus de Pontevedra: Facultade de Ciencias Sociais, 1º andar, seminario 5

Campus de Ourense: Facultade de Dereito, 5º andar, seminario 52

Documentos de convocatoria
Atrás