Bolsas informáticas e ATIC 2017

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0101
Data de inicio de solicitudes18/07/2017
Data de fin de solicitudes11/09/2017
Descripcion

Convocatoria de 92 bolsas tipo PC e 22 bolsas tipo SC para estudantes de estudos de grao, ou máster oficial no curso 2017/2018.

Requisitos

Estas bolsas están destinadas ao estudantado da Universidade de Vigo que estea cursando estudos de grao, ou máster oficial no curso 2017/2018 e manteña a condición de alumno/a destes estudos durante todo o período de duración da bolsa.

Queda excluído o alumnado de estudos non oficiais e o alumnado de doutoramento.

A persoa beneficiaria da bolsa deberá estar matriculada na Universidade de Vigo durante todo o período de duración da mesma.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concurra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes xunto coa solicitude deben presentar os seguintes documentos:

  1. A fotocopia do NIF, NIE, pasaporte ou documento de identificación vixente.

  2. A certificación académica oficial; no caso de que os estudos se realizaran noutra universidade distinta da Universidade de Vigo.

  3. A ficha persoal de pagamentos (Anexo 4)

  4. Declaración responsable das axudas para calquera finalidade, coa excepción da convocatoria xeral do MECD, das que se gozará durante o período de prestación da presente bolsa (Anexo 5).

Observaciones

Por estar pechados os rexistros da universidade o 8 de setembro prorrógase o prazo de presentación de solicitudes ata o 11 de setembro (RR de 16 de novembro de 2005)

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81.40.94
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/

22/09/2017 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 29 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

04/10/2017 Listaxe definitiva do alumnado admitido e excluído

Documentos dunha fase de convocatoria:

11/10/2017 Listaxe provisoria de persoas candidatas e solicitudes denegadas

Descrición

O prazo para presentar alegacións remata o 19 de outubro

Observacións

Prevista a publicación da resolución coa listaxe definitiva de persoas candidatas o luns 23 de outubro.

A elección das bolsas realizaráse o martes 24 de outubro, presencialmente nos lugares indicados na resolución publicada o día 23

Documentos dunha fase de convocatoria:

23/10/2017 Listaxe definitiva de persoas candidatas e solicitudes denegadas

Descrición

O acto de escolla terá lugar o nas seguintes datas e lugares:

  • Campus de Ourense: O día 24 de outubro na sala de graos do Edificio de Facultades (4ª planta) ás 9.00 horas.
  • Campus de Pontevedra: O día 24 de outubro na Facultade de Ciencias Sociais-1ªplanta (aula informática) ás 9.00 horas.
  • Campus de Vigo: O día 24 de outubro na aula da Biblioteca Central (Lagoas-Marcosende) ás 12.00 horas.
Observacións

As persoas candidatas que non poidan asistir á escolla das bolsas poderán nomear unha persoa representante para que actúe no seu nome. A representación debe estar suficientemente acreditada

 

Documentos dunha fase de convocatoria:

25/10/2017 Listaxe definitiva de persoas seleccionadas e listaxe de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás