Secretaría Uvigo

Bolsa de alumnado colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais 2018/19

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-0401
Data inicio solicitudes09/10/2018
Data fin solicitudes23/10/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3630
Descripción

O obxecto desta convocatoria é a colaboración do alumnado na integración de alumnos/as con necesidades educativas especiais, que requiren dunha atención especial para a súa mellor integración e aproveitamento académico

Requisitos

Poderá participar na presente convocatoria o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Estar matriculado no curso 2018/2019 na titulación na que prestará a colaboración: Grao en Bioloxía

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

Xunto coa solicitude deberán presentar a seguinte documentación:

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

No caso de presentar documentación debes subila a través do formulario online nun so arquivo comprimido

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-asistenciais

26/10/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido

Observacións

Prazo para presentar alegacións ata o 12 de novembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

14/11/2018 Listaxe definitiva de excluídos e procedemento declarado deserto

Observacións

Esta convocatoria declárase deserta por non haber ningunha persoa que cumpra os requisitos e se da por finalizado o procedemento.

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás