Secretaría Uvigo

Bolsas de mobilidade para a realización das prácticas curriculares do Grao en Educación Social, 2022-2023

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Mobilidade Educación Social
Data inicio solicitudes14/03/2023
Data fin solicitudes27/03/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10836
Descripción

O obxecto destas bolsas é sufragar os gastos ocasionados polos desprazamentos desde o lugar habitual de residencia ata o lugar no que se realiza o practicum, sempre que este teña lugar en entidades singulares de poboación de menos de 5000 habitantes.  Convócanse:

  • 3 bolsas para PRACTICUM I
  • 3 bolsas para PRACTICUM I

A contía máxima individual de cada bolsa será:

  • 300 € para o prácticum II
  • 200 € para o practicum I
Requisitos
  1. Estar matriculado no curso 2022/2023 na Facultade de Educación e Traballo Social nas materias de PRACTICUM I ou PRACTICUM II do grao en Educación Social.
  2. Realizar as prácticas nun concello que diste máis de dez quilómetros do concello de residencia habitual.
Documentacion

O alumnado beneficiario da bolsa deberá presentar o informe final de cumprimento das obrigas desta convocatoria coa sinatura do titor/a no prazo de dez días desde a finalización da práctica.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-mobilidade
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=31431803

30/03/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 20 de abril ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás