Secretaría Uvigo

Axudas Juan de la Cierva_2022

TipoRecursos Humanos
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoJCIERVA-22
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-2022
Descripción

O Ministerio de Ciencia e Innovación, xunto coa Agencia Estatal de Investigación convocan 500 axudas para fomentar a contratación laboral de persoal doutor novo por un período de 2 anos para que completen a súa formación investigadora posdoutoral en centros de I+D españois distintos a aqueles nos que realizaron a súa formación predoutoral.

Diferéncianse dous trámites simultáneos:

  1. A presentación de candidaturas por parte do persoal investigador doutor aspirante que cumpra os requisitos exixidos pola convocatoria e que deberá tramitar persoalmente mediante o formulario electrónico de solicitude tal e como indican as bases, cuxo prazo comeza o 24 de xaneiro e remata o 7 de febreiro de 2023 ás 14.00 horas.
  2. A presentación dunha solicitude única por parte dos centros de I+D, Universidade de Vigo neste caso, coa relación de investigadoras e investigadores que presentan a súa candidatura cuxo prazo remata o 14 de febreiro de 2023 ás 14.00 horas.
Requisitos

Deben ser consultados no artigo 6 da  Resolución da Presidencia da Agencia Estatal de Investigación pola que se aproba a convocatoria de tramitación anticipada, correspondente ao ano 2022, das axudas Juan de la Cierva, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 

Documentacion

Proceso interno para poder presentar a súa candidatura pola Universidade de Vigo: 

  1. Encher o formulario interno que aparece como anexo a estas instrucións e remitilo, asinado por todas as persoas necesarias, a través da sede electrónica da Universidade de Vigo mediante unha instancia xenérica SXER antes do 24 de xaneiro de 2023 ás 15.00 horas dirixido ao Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento.O trámite do envío pode ser realizado exclusivamente por quen presenta unha candidatura ou pola persoa que avala a candidatura.
  2. Remitir á Sección de Recursos Humanos de I+D os documentos orixinais (incluíndo o xustificante de sinatura) debidamente asinados que xere automaticamente a aplicación despois de ter validado e enviado o formulario de solicitude dispoñible na sede electrónica do ministerio, conforme ás seguintes indicacións:

    – Documentos orixinais asinados electronicamente: deben ser remitidos á Sección a través da sede electrónica da Universidade de Vigo mediante unha instancia xenérica SXER dirixida ao Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento de I+D+i

    – Documentos orixinais asinados de xeito manuscrito: deben ser remitidos á Sección presencialmente a través dos rexistros da Universidade de Vigo.

A documentación necesaria para presentar unha candidatura ás axudas é a sinalada nas disposicións específicas das axudas Juan de la Cierva que se indican na resolución de convocatoria realizada polo Ministerio (art. 13)

Observacións

Posto que a Universidade de Vigo, como centro de I+D, debe presentar unha instancia de solicitude xunto cunha relación de investigadoras e investigadores que presentan a súa candidatura, é imprescindible seguir as instrucións internas que se poden consultar no documento adxunto a esta convocatoria.

 

Documentos da convocatoria
Atrás