Secretaría Uvigo

Texto consolidado da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo

EstadoAnulada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
Persoal docente e investigador
Administración e xestión
Outras normas
DescriciónTEXTO CONSOLIDADO DA INSTRUCIÓN CONXUNTA 5/2019, DO 1 DE MARZO, DA
XERENCIA E DA SECRETARÍA XERAL PARA O
DESENVOLVEMENTO DE MEDIDAS DE TRATAMENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSOAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás