Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Indicadores de gasto de persoal

Gastos de persoal e porcentaxe sobre total do orzamentos.

Distribución de custos de persoal por grupos de clasificación.

Gastos do equipo de goberno, xerencia, persoal eventual e complemento por cargo académico sobre total de gasto de persoal e orzamento total.