Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA


Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública.

Resolucións denegatorias:

Solicitude de información relacionada cunha solicitude de acceso

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación estatal e autonómica sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 29 KB  

Informes anuais de transparencia.

O artigo 22 do Regulamento de Transparencia da Universidade de Vigo, aprobado en sesión do Consello de goberno do 9 de outubro de 2017, establece a obriga, por parte da Secretaría Xeral e en coordinación coa Unidade de Estudos e Programas, de realizar un informe anual relativo ao grao de cumprimento da normativa de transparencia. 

Seguindo este precepto relízase o primeiro informe anual de transparencia, correspondente ao ano 2017, aprobado en sesión do Claustro do 18 xullo do 2018.

Últimos datos publicados

Semana da Administración Aberta

A Semana da Administración Aberta é unha iniciativa que pretende reunir nunha mesma semana, entre o 7 e o 11 de maio de 2018, xornadas de portas abertas e outro tipo de eventos en torno a un mesmo fío condutor, os principios do Goberno Aberto: transparencia, participación, rendición de contas e colaboración. + info

 

Real Decreto de Transparencia

Borrador do real decreto de desenvolvemento da Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. + info