Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA


Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública.

Resolucións denegatorias:

Solicitude de información relacionada cunha solicitude de acceso

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación estatal e autonómica sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 29 KB  

Informes anuais de transparencia.

O artigo 22 do Regulamento de Transparencia da Universidade de Vigo, aprobado en sesión do Consello de goberno do 9 de outubro de 2017, establece a obriga, por parte da Secretaría Xeral e en coordinación coa Unidade de Estudos e Programas, de realizar un informe anual relativo ao grao de cumprimento da normativa de transparencia. 

Seguindo este precepto relízanse os informes anuais de transparencia:

Últimos datos publicados

 

 

Información publicada no portal en 2019.