DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA


Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública.

Resolucións denegatorias:

Solicitude de información relacionada cunha solicitude de acceso

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación estatal e autonómica sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 48 KB  

Últimos datos publicados:

Informe da posición da UVigo en rankings ano 2016: 

Boletín de Responsabilidade Social do mes de decembro de 2017: 

Comparativa orzamento 2017-2018, gastos e ingresos

Teito de gasto non financeiro

Boletín de novas sobre rankings 2017.

Boletín de Premios e distincións da comunidade universitaria 2017.

Cartas de servizo da Asesoría Xurídica, a Secretaría Xeral, I+D e Área de Calidade.  

Gastos 4º trimestre 2017. 

Orzamento 2018

Encomendas de xestión