Secretaría Uvigo

Convocatoria Erasmus+ PDI 2023

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoConvocatoria Erasmus+ PDI 2023
Data inicio solicitudes01/05/2023
Data fin solicitudes19/05/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/626144cfae4dca018b0efa70/spa
Descripción

13-01-2023.-RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PERSOAL DOCENTE EN 2023

Requisitos

Solicitude a través do formulario plataforma MoveON.

Documentacion

A establecida na convocatoria.

Observacións

A establecida na convocatoria.

Documentos da convocatoria

14/02/2023 -R.R.Listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no programa Erasmus+ KA131 PDI curso 2023 (1ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.

Observacións

Plazo de subsanación 5 días hábiles, a partir do día seguinte a publicación da resolución.

Documentos da fase da convocatoria:

23/02/2023 -R.R.Listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no programa Erasmus+ KA131 PDI curso 2023 (1ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.

Documentos da fase da convocatoria:

24/02/2023 -R.R.Listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas do programa Erasmus+ KA131 PDI curso 2023 (1ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas selccionadas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.

Observacións

Plazo de subsanación 5 días hábiles

Documentos da fase da convocatoria:

06/03/2023 -R.R.Listaxes definitivas de persoas seleccionadas do programa Erasmus+ KA131 PDI curso 2023 (1ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de persoas  selccionadas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.

Documentos da fase da convocatoria:

31/03/2023 -R.R. Listaxes Provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (2º Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.(2º Prazo)

Documentos da fase da convocatoria:

18/04/2023 -R.R. Listaxes Definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (2º Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023. (2ª prazo)

Documentos da fase da convocatoria:

19/04/2023 -R.R. Listaxes Definitivas de persoas seleccionadas no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (2º Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de persoas selecccionadas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023. (2ª prazo)

Documentos da fase da convocatoria:

Documentos ANTES da estadía. Proxecto 2021.1º/2ª FASE

Descrición

Antes da súa partida:

 

 • Copia do permiso correspondente solicitado no seu departamento. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es
 • Acordo de mobilidade (Mobility agreement) asinado por todas as partes. As datas das sinaturas deberán ser anteriores á realización da estadía. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es 
 • Convenio asinado de subvención entre a Universidade de Vigo e a persoa docente seleccionada. Deberá presentarse a través da sede electrónica da Universidade de Vigo, mediante o procedemento SXER Instancia xenérica (PAS/PDI).
 • Copia da Tarxeta Sanitaria Europea e/ou seguro de asistencia en viaxe.
Documentos da fase da convocatoria:

Documentos DESPOIS da estadía.Proxecto 2021.1º/2ª FASE

Descrición

Despois da realización da estadía:

 • Certificado orixinal de realización de estadía. Deberá presentarse a través da sede electrónica da Universidade de Vigo, mediante o procedemento SXER Instancia xenérica (PAS/PDI).
 • ­Relación dos gastos da estadía xunto cos xustificantes: facturas e as tarxetas deembarque, billetes de tren, taxi, peaxes, facturas do hotel, etc. No caso de ter solicitada a axuda de viaxe ecolóxica, a persoa beneficiaria deberá presentar unha declaración xurada de ter realizada unha viaxe ecolóxica que deberá presentar na ORI acompañada dos xustificantes.
 • Enquisa UE (EU Survey). Deberán cubrila en liña nos 30 días naturais posteriores á recepción da invitación para facelo, e enviar o xustificante a practicas.ori@uvigo.es. No caso de non facelo, a Universidade de Vigo poderá requirirlles o reembolso parcial ou total da axuda financeira recibida.
Documentos da fase da convocatoria:

28/06/2023 -R.R. Listaxes Provisorias de solicitudes admitidas a trámite, en agarda e excluídas no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (3ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite, en agarda e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.(3ª Fase)

Documentos da fase da convocatoria:

07/07/2023 -R.R. Listaxes Definitivas de solicitudes admitidas a trámite, en agarda e excluídas no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (3ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite, en agarda e excluídas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.(3ª Fase)

Documentos da fase da convocatoria:

11/07/2023 -R.R. Listaxes Provisorias de persoas candidatas selecionadas admitidas a trámite e en agarda no programa ERASMUS+ KA131 para persoal docente 2023 (3ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas admitidas a trámite e en agarda no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023.(3ª Fase)

Documentos da fase da convocatoria:

21/07/2023 -R.R.Listaxes definitivas de persoas seleccionadas do programa Erasmus+ KA131 PDI curso 2023 (3ª Fase)

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de persoas selecccionadas no marco da convocatoria de axudas para participar no programa Erasmus+ KA131 para personal docente no curso académico 2023. (3º prazo)

Documentos da fase da convocatoria:

Documentos ANTES da estadía. Proxecto 2022. 3º FASE

Descrición

Antes da súa partida:

 • Copia do permiso correspondente solicitado no seu departamento. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es
 • Acordo de mobilidade (Mobility agreement) asinado por todas as partes. As datas das sinaturas deberán ser anteriores á realización da estadía. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es 
 • Convenio asinado de subvención entre a Universidade de Vigo e a persoa docente seleccionada. Deberá presentarse a través da sede electrónica da Universidade de Vigo, mediante o procedemento SXER Instancia xenérica (PAS/PDI).
 • Copia da Tarxeta Sanitaria Europea e/ou seguro de asistencia en viaxe.
Documentos da fase da convocatoria:

Documentos DESPOIS da estadía. Proxecto 2022. 3ªFASE

Descrición

Despois da realización da estadía:

 • Certificado orixinal de realización de estadía. Deberá presentarse a través da sede electrónica da Universidade de Vigo, mediante o procedemento SXER Instancia xenérica (PAS/PDI).
 • ­Relación dos gastos da estadía xunto cos xustificantes: facturas e as tarxetas de embarque, billetes de tren, taxi, peaxes, facturas do hotel, etc. No caso de ter solicitada a axuda de viaxe ecolóxica, a persoa beneficiaria deberá presentar unha declaración xurada de ter realizada unha viaxe ecolóxica que deberá presentar na ORI acompañada dos xustificantes.
 • Enquisa UE (EU Survey). Deberán cubrila en liña nos 30 días naturais posteriores á recepción da invitación para facelo, e enviar o xustificante a practicas.ori@uvigo.es. No caso de non facelo, a Universidade de Vigo poderá requirirlles o reembolso parcial ou total da axuda financeira recibida.
Documentos da fase da convocatoria:
Atrás