Secretaría Uvigo

Existe algunha guía ou titorial sobre MooVi para o alumnado?

Se precisas información sobre o funcionamento básico e os procedementos asociados á plataforma MooVi (acceso, editar o perfil persoal, subir unha tarefa etc.)., podes descargar a seguinte guía para o alumnado.

Atrás