Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

A Responsabilidade Social Universitaria (RSU) na Universidade de Vigo

Nos últimos anos a responsabilidade social tense incorporado á Universidade de Vigo como peza central da modernización imprescindible para a sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental.

Xa no século pasado, ás dúas misións que fundaron a lexitimidade das universidades –docencia e investigación- uníuselle unha terceira relacionada co compromiso da transformación do coñecemento xerado a través da investigación académica en valores sociais e económicos.

En moitas ocasións esa terceira misión das universidades viuse simplificada nun mero enfoque de transferencia, comercialización e participación en procesos de innovación polo que se viu, nalgúns casos, contestada por esquecer aspectos fundamentais do papel das universidades.

Na actualidade propúgnase que a universidade equilibre esa terceira misión en dúas direccións. Por unha banda, no sentido indicado e pola outra, en relación coa responsabilidade social da universidade e co desenvolvemento sustentable. Desta maneira tamén se permite recoñecer o papel que teñen aquelas actividades universitarias que, sen implicar unha actividade económica no proceso de relación coa sociedade ou a empresa, supoñen unha contribución social respecto dos ámbitos como a cooperación ao desenvolvemento, a sustentabilidade ambiental, a integración e accesibilidade, entre outras.

Mediante o ensino superior e unha investigación de calidade, a Universidade de Vigo pretende contribuír á creación e á transferencia de coñecemento e á formación integral do estudantado coa finalidade de promover o desenvolvemento científico, tecnolóxico e cultural da sociedade pluricultural e plurilingüe na que está inserida.

A responsabilidade social preséntase como unha ferramenta de xestión avanzada na procura da necesaria comunicación da nosa institución coas partes interesadas (estudantes, PDI, PAS, sociedade...) tendo como horizonte os principios reitores dos valores éticos, sociais e de conservación medioambiental do que a nosa institución presume.

Accións

Adhesión ao Pacto Mundial

A RSU nos procesos de ensinanza-aprendizaxe 

A RSU na investigación e a transferencia do coñecemento

Compromiso social:

Compromiso co medio ambiente 

Compromiso coas persoas