Secretaría Uvigo

Convocatoria Erasmus+ PDI 2024

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoConvocatoria Erasmus+ PDI 2024
Data inicio solicitudes01/05/2024
Data fin solicitudes15/05/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/65129b2479217bad020ca9ba/glg
Descripción

06/10/2023.-RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO CURSO 2024.

Requisitos

Os establecidos na convocatoira.

Documentacion

Os establecidos na convocatoira.

Observacións

Períodos

Pazo de presentación da solicitude

Datas de realización da estadía

1 º período

Dende o día seguinte á publicación desta convocatoria até o 25 de outubro de 2023,  ás 23:59 (hora peninsular española)

entre o 1 de xaneiro

e o 31 de xullo  de 2024

2º período

Dende o 1 de maio até o 15 de maio de 2024, ás 23:59 (hora peninsular española)

entre o 1 de setembro e o 20 de decembro de 2024

Documentos da convocatoria

12/12/2023 - R.R. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite Erasmus+ PDI 2024.1ª Fase

Descrición

R.R. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria Erasmus+ PDI 2024

Observacións

As persoas interesadas poderán emendar os erros e a falta de documentación no prazo de 10 días hábiles, que comezarán a contar ao día seguinte da publicación desta resolución. Estas alegacións deberán presentarse na sede electrónica da Universidade de Vigo mediante unha instancia xenérica (SXER - Instancia xenérica PAS/PDI) dirixida á Oficina de Relacións Internacionais (ORI).

Documentos da fase da convocatoria:

28/12/2023 - R.R. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ PDI 2024.1ª Fase

Descrición

R.R. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria Erasmus+ PDI 2024

Documentos da fase da convocatoria:

29/12/2023 - R.R. Listaxe definitiva de persoas seleccionadas Erasmus+ PDI 2024.1ª Fase

Descrición

R.R. Listaxe definitiva de persoas seleccionadas da convocatoria Erasmus+ PDI 2024

Documentos da fase da convocatoria:

Documentos ANTES da estadía. Proxecto 2022.1º FASE

Descrición

Antes da súa partida:

  • Copia do permiso correspondente solicitado no seu departamento. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es
  • Acordo de mobilidade (Mobility agreement) asinado por todas as partes. As datas das sinaturas deberán ser anteriores á realización da estadía. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.es 
  • Convenio asinado de subvención entre a Universidade de Vigo e a persoa docente seleccionada. Documento que lle será remitido pola ORI.
  • Copia, no caso de estadías en países non asociados ao programa, dun seguro de asistencia en viaxes que deberá tramitar e aboar, que cubra o período completo de estadía e os días de viaxe. Deberá incluír gastos médicos e hospitalización, responsabilidade civil e repatriación.
  • Copia da Tarxeta Sanitaria Europea e/ou seguro de asistencia en viaxe.
Documentos da fase da convocatoria:

Documentos DESPOIS da estadía. Proxecto 2022.1º FASE

Descrición

Despois da realización da estadía:

  • Certificado orixinal de realización de estadía. Asinado con data igual ou posterior ao último día de realización da estadía. Deberá enviarse a practicas.ori@uvigo.gal
  • ­Relación dos gastos da estadía xunto cos xustificantes: facturas e as tarxetas deembarque, billetes de tren, taxi, peaxes, facturas do hotel, etc.
  • No caso de ter solicitada a axuda de viaxe ecolóxica, a persoa beneficiaria deberá presentar unha declaración xurada de ter realizada unha viaxe ecolóxica que deberá presentar na ORI acompañada dos xustificantes.
  • Enquisa UE (EU Survey). Deberán cubrila en liña nos 30 días naturais posteriores á recepción da invitación para facelo, e enviar o xustificante a practicas.ori@uvigo.es. No caso de non facelo, a Universidade de Vigo poderá requirirlles o reembolso parcial ou total da axuda financeira recibida.
Documentos da fase da convocatoria:
Atrás