Secretaría Uvigo

Como facer visible ou ocultar a materia ao estudantado

Por defecto, todas as materias en MooVi créanse ocultas para o alumnado. Deste xeito, o profesorado pode traballar no espazo virtual sen que os/as estudantes poidan acceder  á materia e poñela visible no momento que lle interese.

IMPORTANTE: debe ser o profesorado da materia quen a poña visible.

Cando unha materia está oculta, na páxina principal o código aparece nunha cor gris apagada. No momento en que o curso está visible, aparece en cor azul e ao alumnado apareceralle na súa listaxe de cursos.

Tes a túa disposición unha guía e un vídeo de como comprobar a visibilidade dos teus cursos e como os podes ocultar e facer visibles segundo desexes.

 

Atrás