Secretaría Uvigo

Colaboración na implantación dos Planes de Autoprotección e apoio nos simulacros dos centros da Universidade de Vigo

NomeColaboración na implantación dos Planes de Autoprotección e apoio nos simulacros dos centros da Universidade de Vigo
Obxectivo xeralProtección das persoas traballadoras e usuarias dos centros da Universidade das posibles emerxencias.
Obxectivo específicoDispoñer de persoas organizadas e formadas para poder actuar nas emerxencias.
Coñecer os centros para poder actuar con rapidez nunha emerxencia.
Evitar a orixe de posibles emerxencias.
Entidade promotoraUNIVERSIDADE DE VIGO
Data inicio08/10/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas con interese en acadar coñecementos en Autoprotección.
Funcións voluntariado1. Apoio na xeración da documentación de Autoprotección.
2. Apoio na realización dos simulacros.
Actividades1. Preparación da documentación e dos rexistros de entrega dos Planes de Autoprotección.
2. Preparación do material de Autoprotección dos centros (chalecos do persoal de emerxencia, lanternas, etc.).
3. Actuación como persoal observador nos simulacros tomando nota do desenvolvemento do exercicio na súa zona.
4. Simulación de persoa lesionada durante a realización dos simulacros.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónA escoller pola persoa voluntaria, dentro do horario no que o servizo permanece aberto. Horario de servizo: de 8:00 a 17:00 horas.
Lugar realizaciónCalquera centro da Universidade de Vigo, en todos os Campus.
Cando sexa fora do Campus Lagoas Marcosende os levaría alguén do servizo.
ObservaciónsNos meses nos que se implanten os Planes de Autoprotección e se realicen os simulacros necesítanse 2 persoas voluntarias por cada implantación dun Plan de Autoprotección.
Coordinadores

María Carmen Álvarez González:
986813605 / sprl@uvigo.es
De 9:00 a 16:00 horas.

María José Montero Vilariño:
986813605 / sprl@uvigo.es
De 9:00 a 16:00 horas.