Secretaría Uvigo

Voluntariado en ASPANAS - Asociación de pais e nais a favor das persoas con discapacidade intelectual da provincia de Ourense

NomeVoluntariado en ASPANAS - Asociación de pais e nais a favor das persoas con discapacidade intelectual da provincia de Ourense
Obxectivo xeralMellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, fomentando a súa autonomía.
Obxectivo específicoA través do programa de voluntariado queremos que a persoa voluntaria nos aporte entusiasmo, motivación, … que compartan vivencias e sexa unha experiencia enriquecedora para ambas partes.
Con isto o que queremos e que a persoa voluntaria contribuía a conseguir o obxectivo da entidade.
Entidade promotoraASPANAS
Data inicio12/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon é necesario que a persoa voluntaria teña unha formación ou coñecementos sobre a discapacidade; posto que a entidade, a través do programa de voluntariado e da persoa responsable do mesmo facilitaralle toda a formación necesaria a través de metodoloxías, protocolos e reunións semanais, así como unha formación continuada co persoal co que compartirá actividade.
Funcións voluntariadoApoio ao profesional da entidade na realización de actividades lúdicas e deportivas que se leven a cabo na entidade. A persoa voluntaria nunca estará sola, sempre estará acompañada por os profesionais do centro.
Actividades1. Centro ocupacional: actividades deportivas (ximnasia, adestramentos, clases de natación).
2. Centro Residencial de luns a venres: actividades lúdico-deportivas realizadas dentro do centro (teatro, terapia asistida con cans, elaboración de periódico....).
3. Centro Residencial de fin de semana: actividades de ocio e deportivas levadas a cabo fora do centro (excursións, cine, campionatos deportivos, campamentos de verán....).
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónAs persoas voluntarias dedicarán o tempo do que elas dispoñan, serán as que decidan en que franxa horaria desexan realizar voluntariado e en que actividade desexan participar.
Dende a entidade aconsellamos que na primeira toma de contacto veñen unha vez á semana 2 - 3 horas para que se vaian familiarizando co centro e dependendo da persoa voluntaria ampliaranse os días ou as horas.
A persoa voluntaria será quen estableza o horario que quere levar a cabo as súas funcións, dende a entidade facilitamos flexibilidade de horario, o único que requirimos e o compromiso co mesmo.
Lugar realizaciónAspanas: rúa Juan Fernández de Gres, 13 - 32960 Velle - Ourense.
Dirección Lonia - rotonda velle - Ao chegar ao mirador de velle coller a man esquerda, pasar os edificios de Fenosa.
ObservaciónsTodos os postos están cubertos por profesionais do centro; a persoa voluntaria sería unha figura de apoio nos servizos no que decida colaborar, será a persoa voluntaria a que decida en que colaborar dependendo do horario dispoñible que teña para a realización de voluntariado.
Coordinadores

Lorena Amosa Cerviño:
988239478 / traballosocial@aspanas.es
De 10:00 a 18:00 horas