Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Perfís do Persoal Docente e Investigador

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Información retribuciones cargos académicos (Reitor, Vicerreitores...)

Relación de persoal eventual e alta dirección  

Novos cargos 2018 8,95 kb xlsx

Curriculum xerencia.

2017_2015 Alta dirección _persoal eventual 24,02 Kb .xlsx

Alto cargo Xerente:  declaración de ingresos pdf.320 KB declaración responsable pdf.320KB

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

  • Relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás que están vinculadas que realizan funcións sindicais, e liberados/as sindicais 2016.xlsx 30 KB

Indemnizacións por razón de servizo

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS