Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Perfís do Persoal Docente e Investigador

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Información retribuciones cargos académicos (Reitor, Vicerreitores...)

Relación de persoal eventual e alta dirección  

Curriculum xerencia

Retribucións xerencia

Retribucións persoal eventual

Curriculum persoal eventual

Curriculum Secretario do Consello Social

Titulacións académicas da xerencia e do persoal eventual 1,20 MB.xlsx

2019_2015 Retribucións alta dirección _persoal eventual 32KB.xlsx

Alto cargo Xerenta: declaración de ingresos 184 KB.pdf declaración responsable 184 KB.pdf

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS