INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Perfís do Persoal Docente e Investigador

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Relación de persoal eventual e alta dirección enlace .Xlsx 24 Kb

Declaracións altos cargos Xerente pdf.320 KB pdf.320KB

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

  • Relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás que están vinculadas que realizan funcións sindicais, e liberados/as sindicais 2016.xlsx 30 KB

Indemnizacións por razón de servizo

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS