INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Perfís do Persoal Docente e Investigador

Táboas salariais aplicables a cada categoría enlace

Relación de persoal eventual e alta dirección enlace

Declaracións altos cargos Xerente pdf.320 KB pdf.320KB

Relación de postos de traballo

Procesos selectivos

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

  • Relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás que están vinculadas que realizan funcións sindicais, e liberados/as sindicais 2016.xlsx 30 KB

Indemnizacións por razón de servizo

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS