Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Perfís do Persoal Docente e Investigador

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Información retribuciones cargos académicos (Reitor, Vicerreitores...)

Relación de persoal eventual e alta dirección  

Novos cargos 2018 8,95 kb xlsx

Curriculum xerencia.

2018_2015 Alta dirección _persoal eventual 28 KB .xlsx

Alto cargo Xerenta: declaración de ingresos pdf.295 KB declaración responsable pdf.307 KB

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

  • Relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás que están vinculadas que realizan funcións sindicais, e liberados/as sindicais 2016.xlsx 30 KB

Indemnizacións por razón de servizo

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS