Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Información sobre a fenda salarial na Universidade de Vigo enlace

Información retribuciones Equipo de Goberno e Cargos Académicos

Táboa retribución cargos académicos (Reitor, Vicerreitores...)

Retribucións equipo de goberno e cargos académicos 9.17MB.xlsx

Relación de persoal eventual e alta dirección  

Curriculum xerencia

Curriculum persoal eventual

Curriculum Secretario do Consello Social

Póliza de responsabilidade como autoridade e persoal

Retribucións xerencia e consello social (táboa retributiva)

Retribucións persoal eventual (táboa retributiva)

Viaxes institucionais (véxase ficheiro "Viaxes Institucionais" na sección indemnización por razón de servizo)

Titulacións académicas da xerencia e do persoal eventual 4,81MB.xlsx

2021_2015 Retribucións  40KB.xlsx

Alto cargo Xerenta: declaración de ingresos 184 KB.pdf declaración responsable 184 KB.pdf

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS