Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Convenios

Información sobre salarios e impostos PAS

Información sobre salarios e impostos PDI

Información retribuciones Equipo de Goberno e Cargos Académicos

Táboa retribución cargos académicos (Reitor, Vicerreitores...)

2019_ Retribucións equipo de goberno 16KB.xlsx

Relación de persoal eventual e alta dirección  

Curriculum xerencia

Retribucións xerencia (táboa retributiva)

Retribucións persoal eventual (táboa retributiva)

Curriculum persoal eventual

Curriculum Secretario do Consello Social

Titulacións académicas da xerencia e do persoal eventual 1,20 MB.xlsx

2019_2015 Retribucións  32KB.xlsx

Alto cargo Xerenta: declaración de ingresos 184 KB.pdf declaración responsable 184 KB.pdf

Relación de postos de traballo

Traballar na Uvigo/Ofertas de emprego público. 

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS