Secretaría Uvigo

Convocatoria de axudas do programa Erasmus+Prácticas para o curso 2022-2023

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoErasmus+ Prácticas 2022-2023
Data inicio solicitudes01/09/2022
Data fin solicitudes30/09/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/628676d64613621b8d6b86ac/glg
Requisitos

Os establecidos na convocatoria.

 

Documentacion

A establecida nas bases da convocatoria.

 

Observacións

- Cubrir Formulario na plataforma MoveOn.

 

Documentos da convocatoria

08/07/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2022-2023

Descrición

R.R. do 08 de xullo de 2022 pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023(R.R. 27/05/2022)

Observacións

Período de subsanación 5 días hábiles.

Documentos da fase da convocatoria:

18/07/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2022-2023

Descrición

R.R. do 18 de xullo de 2022 pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023(R.R. 27/05/2022)

Documentos da fase da convocatoria:

20/07/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2022-2023

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de pesoas candidatas seleccionadas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023(R.R. 27/05/2022)

Observacións

Data de publicación o 20 de xullo de 2022.

Prazo de reclamacións: 5 días hábiles dende o seguinte á publicación.

Documentos da fase da convocatoria:

01/08/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de persoas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2022-2023

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de pesoas seleccionadas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023(R.R. 27/05/2022)

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a entregar na ORI o chegar a destino

Descrición

Xustificante do inicio das prácticas.

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a entregar na ORI o rematar a estadía

Documentos da fase da convocatoria:

07/10/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2022-2023 2ª Fase

Descrición

R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023.2ª Fase.

Observacións

Prazo de subsanación 5 días hábiles

Documentos da fase da convocatoria:

19/10/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2022-2023 2ª Fase

Descrición

R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023.2ª Fase.

Documentos da fase da convocatoria:

19/10/2022 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2022-2023 2ª FASE

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023. 2ª FASE

Documentos da fase da convocatoria:

28/10/2022 - R.R. pola que se publica a listaxe definitiva de persoas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2022-2023 2ª FASE

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de persoas seleccionadas da convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo 2022-2023. 2ª FASE

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás