Secretaría Uvigo

Convocatoria de axudas no programa Erasmus+ KA103 PDI 2021-2022

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoConvocatoria Erasmus+ PDI 2021-2022
Data inicio solicitudes15/05/2021
Data fin solicitudes07/06/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7858
Documentos da convocatoria

09/07/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus + PDI 2021-2022

Descrición

RESOLUCIÓN REITORAL DO 09 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS NO CADRO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ERASMUS+ PARA DOCENCIA PARA 2021-2022 PUBLICADA POR RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE MAIO DE 2021

Observacións

Prazo de subsanación: ata o 23 de xullo de 2021

Documentos da fase da convocatoria:

26/07/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ PDI 2021-2022

Descrición

RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS NO CADRO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ERASMUS PARA DOCENCIA PARA O CURSO 2021/2022 PUBLICADA POR RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE MAIO DE 2021

Documentos da fase da convocatoria:

26/07/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de persoas candidatas da convocatoria de axudas Erasmus+ PDI 2021-2022

Descrición

RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CANDIDATAS NO MARCO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ERASMUS PARA PDI PARA O CURSO 2021-2022, PUBLICADA POR RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2021

Observacións

Presentación de alegacións de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación desta resolución.

Remata o 02 Agosto.

Documentos da fase da convocatoria:

03/08/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxe definitiva de persoas seleccionadas da convocatoria de axudas Erasmus+ PDI 2021-2022

Descrición

03/08/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxe definitiva de persoas seleccionadas da convocatoria de axudas Erasmus+ PDI 2021-2022

Observacións

Aceptación da estadía: a non presentación do documento da aceptación da estadía nun prazo de 10 días hábiles desde esta publicación entenderase como renuncia á mesma. Por mor do período non lectivo da Universidade de Vigo, dende o 4 o 18 de agosto, ámbolos dous inclusive, comezará a contar dende o 19 de agosto ata o 1 de setembro.

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a entregar na ORI antes da estadía

Descrición

-Impreso aceptación

-Acordo mobilidade

Documentos da fase da convocatoria:

Documentación a entregar na ORI ao rematar a estadía

Descrición

-Certificado de fin de estadía

Documentos da fase da convocatoria:

CORRECCIÓN DE ERROS. 03/08/2021 - Resolución Reitoral pola que se publican as listaxe definitiva de persoas seleccionadas da convocatoria de axudas Erasmus+ PDI 2021-2022

Descrición

 CORRECCIÓN DE ERROS DA R.R. DO 3 DE AGOSTO DE 2021, POLA QUE SE MODIFICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS
SELECCIONADAS NO MARCO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ERASMUS PARA PDI PARA O
CURSO 2021-2022,

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás