Secretaría Uvigo

IV edición do programa INCUVI- Consolida

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_Incuvi Consolida
Data inicio solicitudes03/11/2023
Data fin solicitudes20/11/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12531
Descripción

Obxecto:

A concesión dunha axuda que contribúa á consolidación de proxectos emprendedores viables, nacidos ou desenvolvidos total o parcialmente na Universidade de Vigo e promovidos por persoas recentemente tituladas na mesma co fin de que os/as beneficiarios/as podan seguir madurando o proxecto validar a idea e analizar a existencia dunha demanda real no mercado.

 

Requisitos

1. PERSOAS SOLICITANTES:

As persoas ou equipos emprendedores que que fosen beneficiarias dun premio na VII edición da convocatoria INCUVI-Avanza. So poderán presentar o proxecto desenvolvido durante a súa participación no programa INCUVI-Avanza.

No caso de presentarse un equipo, so é necesario que a persoa que presenta a solicitude (e que actuará como promotor do proxecto emprendedor) houbera participado na convocatoria INCUVI-Avanza. De ser este o caso, haberá que presentar a renuncia formal daqueles compoñentes do equipo que non queiran seguir madurando a idea, e polo tanto se desvinculen do proxecto emprendedor.

2. COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS:

  • A idea emprendedora poderá presentarse de xeito individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso haberá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo.
  • A persoa ou equipo promotor deberán ter a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
  • Non se poderá presentar máis de un proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
Documentacion
  1. BREVE CURRÍCULO de todas as persoas integrantes do equipo emprendedor (máximo 1 cara tamaño A4) no que indiquen formación, experiencia e outra información considerada de utilidade para reforzar a súa candidatura.
  2. CARTA DE INTERESE/MOTIVACIÓN redactada pola persoa promotora da idea/coordinadora do equipo na que xustifiquen a súa motivación e compromiso potencial para traballar na maduración da idea emprendedora a través da súa participación no programa INCUVI-Avanza.
  3. FORMULARIO DE RENUNCIA, que terán que cubrir e firmar aqueles membros beneficiarios das axudas no INCUVI-Avanza que decidan desvincularse da idea na que traballaron ó longo do programa.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: Bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/premios
Enlace a taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=34842171

23/11/2023 listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 11 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

19/12/2023 Listaxe definitiva de solicitudes admitidas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

30/01/2024 Listaxe provisoira de axuda concedida e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 15 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual.

Enlace a taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

20/02/2024 Listaxe definitiva de persoas con axuda concedida e listaxe de agarda

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás