Secretaría Uvigo

XII Edición do programa INCUVI-Emprende

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_Incuvi Emprende
Data inicio solicitudes02/11/2023
Data fin solicitudes20/11/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12522
Descripción

Obxecto:

Apoiar as ideas emprendedoras que xurdan entre o estudantado e persoas recentemente tituladas pola Universidade de Vigo co fin de fomentar o espírito emprendedor e impulsar as habilidades e competencias emprendedoras entre a comunidade universitaria.

Axuda:

Consiste na formación e titorización do equipo emprendedor durante un período de preincubación de 7 meses. Co último fin de elaborar un modelo de negocio das ideas presentadas

 

Requisitos
 1. Os membros dos equipos promotores das ideas deberán pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  1. Estudantado matriculado na Universidade de Vigo en estudos de Grao ou Máster oficial no curso 2023/2024.
  2. Persoas tituladas en titulacións oficiais pola Universidade de Vigo no curso 2020/2021 ou posteriores.
  3. Estudantado matriculado en titulacións oficiais ou persoas tituladas doutras universidades españolas no curso 2020/2021 ou posteriores, sempre que estes non superen o 50% dos membros do equipo.
 2. A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso existirá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo. A persoa ou equipo promotor deberán posuír a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 3. Non se admitirán proxectos presentados por grupos nos que algún dos membros fose premiado en anteriores convocatorias de INCUVI.
 4. Non se poderá presentar mais dun proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
Documentacion
 1. Breve currículo de todas as persoas integrantes do equipo emprendendor (máximo 1 cara tamaño A4) no que indiquen formación, experiencia e outra información considerada de utilidade para reforzar a súa candidatura.
 2. De ser o caso, documentación xustificativa de recoñecemento de discapacidade.
 3. No caso do estudantado matriculado en titulacións oficiais ou persoas tituladas doutras universidades españolas, a documentación xustificativa da matrícula ou do título correspondente.
 4. Outra documentación complementaria que consideren oportuno achegar.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: Bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Enlace a taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=34841179
web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/premios

22/11/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 7 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

13/12/2023 Resolución reitoral de solicitudes excluídas definitivas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

31/01/2024 listaxe provisoria de axudas concedidas e denegadas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 16 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberánempregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

27/02/2024 Resolución reitoral da listaxe definitiva de persoas con axuda concedida

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás