Guia docente 2024_25
Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Elaboración de documentos a partir da lectura e análise de fontes. 35 B1
C8
C29
C41
C42
C43
C44
C52
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D8
D9
D11
D13
D15
D20
Presentación Exposición oral dos traballos elaborados. 25 B1
B2
C13
C21
C29
C41
C43
C44
C46
C52
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D8
D9
D11
D13
D15
D20
Exame de preguntas obxectivas Proba para avaliar a adquisición dos contidos gramaticais e léxicos. 40
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O exame final terá lugar na data establecida oficialmente. A data oficial do examen pode consultarse na páxina web da Escola: https://www.escuelamagisterioceuvigo.es/organizacion-academica/

A proba "exame de preguntas obxectivas" non computará na avaliación se non se obtén na mesna, como mínimo, a calificación de aprobado (2 puntos). 

A participación e o esforzo no desenvolvemento das distintas actividades valoraranse positivamente.

O alumnado que non cumpra co 80% da asistencia será avaliado pola modalidade global.

 O estudantado que desexe optar pola modalidade global ha de contactar coa profesora no primero mes do cuadrimestre, conforme ó estipulado no artigo 19 do Regulamento sobre a avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado (aprobado no claustro do 18 de abril de 2023).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000