Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Resultados previstos na materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formación e Aprendizaxe
1. Comprender textos escritos redactados en unha lingua de uso habitual e cotián ou relacionada con o traballo. C41
C42
C43
C44
C46
C47
C48
C50
C51
C52
D1
D3
D4
D5
D6
D13
D15
D19
2. Ser capaz de escribir textos sinxelos e ben relacionados sobre asuntos que resulten coñecidos ou de interese persoal. B3
C29
C42
C43
C44
C46
C47
C50
C52
D1
D2
D3
D4
D5
D6
3. Comprender as ideas principais de o discurso falado cando este é claro e normal e trátanse asuntos cotiáns de os ámbitos persoal e educacional. C22
C43
C44
C46
C49
C52
C54
D3
D4
D15
D19
5. Saber construír e relacionar frases de forma sinxela con o fin de describir experiencias e feitos de carácter persoal. C22
C43
C44
C46
C49
C52
D3
D4
D9
D11
D12
D16
D20
4. Poder participar espontáneamente en unha conversación en a que se traten asuntos cotiáns de interese persoal ou que resulten pertinentes para a vida cotiá. C22
C43
C44
C46
C49
C52
D3
D4
D16
D19
D20
6. Poder abordar oralmente en inglés, con certa fluidez e seguridade, asuntos que resulten interesantes para os alumnos de educación infantil. B1
B5
C22
C43
C44
C46
C49
C52
D3
D4
D12
7. Ser capaz de explicar e xustificar brevemente as opinións e proxectos persoais. C22
C29
C43
C44
C46
C49
C52
D3
D4
D9
D11
D12
D16
D20
8. Saber narrar unha historia curta ou relato, ou describir a trama de un libro ou película. B7
C22
C43
C44
C46
C49
C51
C52
C57
D3
D4
D12
D13
D16
D20
9. Desenvolver a competencia comunicativa necesaria para abordar en inglés, con certa fluidez e seguridade, asuntos que resulten de interese para os alumnos de educación infantil. B1
B5
C22
C43
C44
C46
C49
C52
C62
D3
D4
D12
10. Desenvolver estratexias de aprendizaxe autónoma e de traballo cooperativo, favorecendo o análise e a observación dos propios procesos de aprendizaxe. C5
C6
C22
C29
C30
C55
C60
C63
C64
D9
D13
D14
D15
D16
D20
11. Coñecer formas e medios para continuar e enriquecer a sua propia formación cultural e lingüística. B1
C6
C8
C13
C21
C28
C29
C30
C41
C45
C47
C51
C56
C61
C63
C64
D3
D4
D6
D7
D8
D10
D16
D17
D18
D20
D21
12. Desenvolver certas actitudes afectivas que son moi desexables na aprendizaxe dunha lingua estranxeira: a solidaridade, o sentido da cooperación, o interese e a tolerancia co diferente..., e considerar a lingua estranxeira como un instrumento de comunicación real e non meramente como unha materia máis. B2
B3
B4
B5
C5
C6
C22
C28
C29
C43
C44
C47
C60
D4
D9
D11
D12
D14
D19
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000