Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Traballo tutelado 14 15 29
 
Presentación 10 14 24
Traballo tutelado 8.5 0 8.5
Actividades introdutorias 2 0 2
Resolución de problemas 11 5 16
Resolución de problemas de forma autónoma 5 19 24
 
Prácticas con apoio das TIC 0 21.5 21.5
 
Exame de preguntas obxectivas 2 23 25
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000