Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Contidos
Tema Subtema
1. Aspectos lingüísticos 1. Léxico, gramática, semántica, corrección fonética, ortografía, ortoepía.
2. Aspectos sociolingüísticos 2. Os marcadores lingüísticos de relacións sociais, as normas de cortesía, as expresións de sabiduría popular, diferencias de rexistro.
3. Aspectos discursivos 3. Ordenar oracións en función da secuencia "natural", relacións de causa e efecto (ou viceversa), e estructuración do discurso; ordenar o discurso en función da organización temática, coherencia e cohesión.
4. Aspectos estratéxicos 4. Estratexias verbais que se utilizan para impedir a incomunicación: solicitude de repetición, paráfrase, uso de palabras xerais, aproximación, aclaración, solicitude de axuda.
5. Aspectos interculturais 5. A vida cotiá, as relacións persoais, valores, crenzas e actitudes,
linguaxe corporal, convencións sociais, comportamentos rituais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000